Regulamin promocji Wielkanocnej

 
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Wielkanoc („Promocja”).
  2. Organizatorem promocji jest BZ COMMERCE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławiu Dolnym przy ulicy Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512638702 („Organizator”).
  3. W okresie trwania Promocji Organizator udostępnia kod rabatowy WIELKANOC15, który obniża standardową cenę produktu o 15%. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami. 
  4. W trakcie trwania promocji obowiązują standardowe zasady zwrotów oraz reklamacji opisane w regulaminie sklepu.
  5. Promocja obowiązuje od dnia 18.03.2024 r. do dnia 26.03.2024 r.
  6. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinne być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres e-mail organizatora: kontakt@aurelis.pl. Organizator ustosunkuje się w wiadomości zwrotnej w terminie do 14 dni.
  7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.